Hvem er vi?

Logos er et initiativ taget af en gruppe mennesker, som udforsker spirituel videnskab, kunst, politik og meget andet på baggrund af vores ønske om at fremme livskvaliteten, videnskabeligheden og spiritualiteten og gøre det mere alment tilgængeligt.

I denne verden, som er konstant foranderlig, er det nødvendigt på en sammenhængende måde at forbinde alle disse adskilte aspekter af den virkelighed vi lever i. I Logos søger vi derfor at bidrage med en alternativ og dybere indfaldsvinkel på dating livet.

Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet efter karma yogaens principper. Hvis du er interesseret i at være med på de samme vilkår er du velkommen til at kontakte os. Fortæl os hvordan du gerne vil bidrage i vores team.

Hvornår udkommer Logos?

Da vi arbejder gratis, har job ved siden af og i øvrigt også er engageret i mange andre interesser er det ikke på nuværende tidspunkt muligt for os at udkomme på faste tidspunkter og med jævne mellemrum. Logos udkommer derfor så snart vi har haft mulighed for at gøre bladet færdigt.

Det er vigtigere for os at bladet bliver rigtigt godt, de artikler som er i bladet, kommer efterhånden som vi har studeret emnet og foretaget en grundig udvælgelse. Derfor har vi nogle gange haft materiale til 3 blade, endda med færdig layout.

Du betaler for 4 blade, ikke for et årsabonnement (4 blade om året) men for 4 blade, som kommer når de er færdige og med forskelligt interval mellem udgivelserne.

Følg med her på Logos hjemmeside, hvor vi informerer når vi er ved at nærme os den næste udgivelse. På hjemmesiden kan du også se hvilket blad der er det sidst udkomne.

Hvordan kan du hjælpe Logos ?

På trods af at vi er en meget lille gruppe mennesker, der endda har været udsat for en del udskiftning, er vi nu udkommet med 8 numre som vi har modtaget en rigtig begejstret feedback på.

Dette er henvendt til alle jer, der har skrevet så mange vidunderlige ord til os, til alle jer der kan lide at læse Logos og til alle jer, der spørger hvordan i kan hjælpe Logos med at nå ud til de læsere, som endnu ikke har opdaget bladets eksistens.

Logos har meget brug for hjælp, både med selve det praktiske arbejde, med at komme ud til mange flere læsere og økonomisk. Vi har nogle forslag til hvordan du også kan hjælpe:

Når du har købt et nummer af det sidste nye Logos til dig selv (eller hvis du har abonnement) kan du i købe 5 ekstra eksemplarer til ½ pris, som du kan forære til dine venner eller sælge videre til fuld pris.

Hvis du har abonnement på Logos, så inviter dine venner, kollegaer eller familie til også at abonnere. Hvis du har skaffet 3 abonnementer vil du selv få de næste 4 numre gratis. (i abonnements siden skal der også være et link til hvis man har skaffet 3 abonnenter og får et gratis abonnent selv)

Annoncer i Logos, dine annoncer er med til at betale trykningen af bladet, – hvis du endda skaffer os mange flere annoncører vil det lette vores arbejde i at skaffe annoncører.

Fortæl alle dine venner, kollegaer, bekendte og familiemedlemmer om Logos.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe endnu mere kan du også tage Logos med ind i de butikker i din by som kunne tænkes at ville sælge Logos. Forslå butikken at forhandle Logos. Få kontrakten ved at bede os om den i en e-mail her, gå ind i butikken med et blad og vis dem bladet, få dem til at underskrive kontrakten og send den til os – så sender vi straks bladene ud til butikken. Du kan også sende os en e-mail med deres adresse og telefonnummer og så sender vi dem blade og kontrakt